วันพุธที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2556

ไดโอด

ไดโอด (diode) อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดสองขั้ว ออกแบบและควบคุมทิศทางของประจุไฟฟ้า จะยอมให้กระแสไฟไหลทิศทางเดียว และกั้นการไหลทิศทางตรงข้าม เมื่อกล่าวถึงไดโอด มักหมายถึงไดโอดที่ทำจากสารกึ่งตัวนำ ก็คือผลึกของสารกึ่งตัวนำที่ต่อกันได้ขั้วทางไฟฟ้าสองขั้ว ส่วนไดโอดแบบหลอดสุญญากาศ ใช้เฉพาะทางเทคโนโลยีไฟฟ้าแรงสูงบางประเภท เป็นหลอดสุญญากาศประกอบด้วยขั้วอิเล็ดโทรดสองขั้ว คือแผ่นตัวนำ และแคโทด เราจะใช้ไดโอดในการให้กระแสไปในทิศทางเดียว โดยยอมให้กระแสไฟทางใดทางหนึ่ง ส่วนกระแสที่ไหลทิศทางตรงข้ามจะถูกกั้น จึงอาจถือว่าไดโอดเป็นวาล์วตรวจสอบแบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งนับเป็นประโยชน์อย่างมากในวงจรอิเล็กทรอนิกส์เช่น ใช้เรียงกระแสไฟฟ้าวงจรจ่ายไฟ อย่างไรก็ตามไดโอมีความสามารถมากกว่าการเป็นอุปกรณ์เปิด-ปิดกระแสง่ายๆ ไดโอดมีคุณลักษณะทางไฟฟ้าที่ไม่เป็นเชิงเส้น มันสามารถปรับปรุงการปรับเปลี่ยนโครงสร้างของมันที่เรียกว่าจุดเชื่อมต่อ P-N ถูกนำไปใช้ประโยชน์ในงานที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ ทำให้ไดโอดมีรูปแบบการทำงานได้หลากหลายรูปแบบ

tags: ไดโอด, diode