วันพุธที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2556

ไดโอด

ไดโอด (diode) อุปกรณ์ชนิดสองขั้วควบคุมทิศทางของประจุไฟฟ้า ยอมให้กระแสไฟไหลทางเดียว กั้นการไหลทางตรงข้าม เมื่อกล่าวถึงไดโอด มักหมายถึงไดโอดที่ทำจากสารกึ่งตัวนำ ก็คือผลึกของสารกึ่งตัวนำที่ต่อกันได้ขั้วทางไฟฟ้าสองขั้ว ส่วนไดโอดแบบหลอดสุญญากาศ ใช้เฉพาะทางเทคโนโลยี


ไฟฟ้าแรงสูงบางประเภท เป็นหลอดสุญญากาศประกอบด้วยขั้วอิเล็ดโทรดสองขั้ว คือตัวนำ และแคโทด ใช้ไดโอดให้กระแสไปทางเดียว โดยให้กระแสไฟทางใดทางหนึ่ง ส่วนกระแสที่ไหลทางตรงข้ามจะถูกกั้น เป็นวาล์วตรวจสอบแบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากในวงจรอิเล็กทรอนิกส์


เช่น ใช้เรียงกระแสไฟฟ้า วงจรจ่ายไฟ ไดโอดมีความสามารถหลากหลาย ไดโอดมีคุณลักษณะทางไฟฟ้าที่ไม่เป็นเชิงเส้น มันปรับปรุงการปรับเปลี่ยนโครงสร้างของมันที่เรียกว่าจุดเชื่อมต่อ P-N ถูกนำไปใช้ประโยชน์ในงานที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ ทำให้ไดโอดมีรูปแบบการทำงานได้หลากหลายรูปแบบ


tags: อุปกรณ์ อิเลคทรอนิคส์, Electronic devices, ไดโอด, diode